30 let inovací v oblasti informačních technologií

ISO 27000
A ISMS

Systém řízení
bezpečnosti informací (ISMS)

Pryč jsou doby, kdy nejcennějším majetkem firmy byly budovy a stroje.

PROČ ISO 27000 A ISMS

Pryč jsou doby, kdy nejcennějším majetkem firmy byly budovy a stroje. Světem hýbou informace, data a know-how. Pokud jejich ochraně nevěnujete dostatečnou pozornost, můžete spolu s nimi snadno přijít také o:

Peníze

Ztráta informací je drahá záležitost, průměrně vyjde na 3 mil. EUR.

Reputaci

Únik důvěrných dat poškodí vaše dobré jméno u zákazníků, partnerů i veřejnosti.

Hladké fungování firmy

Poškození systémů a dokumentů může na delší dobu ochromit váš provoz a způsobit tak výrazné ztráty.

Přistupujte k zabezpečení dat a informací strategicky a efektivně a nechte si od nás zavést systém řízení bezpečnosti informací (ISMS).

CO VÁM TO PŘINESE

Výrazně snížíte riziko úniku, ztráty nebo znehodnocení informací.

Budete mít přehled o hodnotě vašich informací a hrozbách, kterým čelí.

Vytvoříte si jasný plán pro běžné, ale i krizové situace a mimořádné události.

Budete v souladu se zákonnými požadavky a zvýšíte důvěryhodnost u zákazníků.

Minimalizujete ztráty a rychleji překonáte následky případného útoku.

JAK TO PROBÍHÁ?

Zmapujeme, kde a jak s cennými informace pracujete.

Vyhodnotíme, co potřebujete chránit a proč.

Provedeme analýzu rizik – najdeme kritická místa, zjistíme k jakému ohrožení může dojít a s jakou pravděpodobností.

Stanovíme priority a doporučíme vhodná opatření.

Vše pak implementujeme do praxe.

Postupujeme podle standardů ISO 27000

Dokumentaci a praktická opatření proto můžete využít pro případnou certifikaci podle této normy. Zároveň tím i plníte požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

KONTAKT

vladislav_safranek

Vladislav Šafránek

team leader security

PROČ SPOJIT SÍLY S NÁMI