30 let inovací v oblasti informačních technologií

PENETRAČNÍ
TESTOVÁNÍ

Odhalí vaše slabiny dřív,
než je někdo zneužije

Potřebujete mít jistotu, že je vaše síť či aplikace opravdu bezpečná? Odhalíme slabá místa a prověříme skutečnou úroveň zabezpečení simulovaným útokem hackera.

PROVÁDÍME VŠECHNY TYPY PENETRAČNÍCH TESTŮ

Testy webových aplikací podle metodiky OWASP.

Testy mobilních a dalších aplikací.

Testy infrastruktury podle OSSTMM.

Samostatnou nebo doplňkovou součástí testování může být i využití technik sociálního inženýrství – phishingový útok, telefonický test nebo test s přenosnými médii atd.

JAK BUDE PENETRAČNÍ TEST PROBÍHAT

Sestavíme přesné zadání a cíl penetračního testu.

Určíme vhodný typ, rozsah a způsob testování.

Naplánujeme a provedeme penetrační test s maximálním důrazem na to, aby nedošlo k narušení stability služby nebo důvěrnosti dat.

CO BUDE VÝSTUPEM

Dodáme vám manažerské shrnutí a detailní technický popis odhalených zranitelností. Můžeme pro vás připravit i návrhy konkrétních opatření k jejich odstranění a dosažení vyšší úrovně zabezpečení.

V určitých případech je před penetračním testem, nebo dokonce místo něj, vhodné provést sken zranitelností.

Tato série automatizovaných testů s využitím technologií se provádí zevnitř systému a umožní tak identifikovat všechna slabá místa v celém systému.

Skenujte kdykoliv potřebujete

KONTAKT

vladislav_safranek

Vladislav Šafránek

team leader security

PROČ SPOJIT SÍLY S NÁMI