30 let inovací v oblasti informačních technologií

SIEM
Security Information and Event Management

Bezpečnost vašich dat a informací

I když jste pro bezpečnost vašich dat a informací udělali maximum, možnost útoku nikdy nevyloučíte s naprostou jistotou.

SIEM – Security Information and Event Management

I když jste pro bezpečnost vašich dat a informací udělali maximum, možnost útoku nikdy nevyloučíte s naprostou jistotou. Za jak dlouho zjistíte, co se vlastně stalo, jaký je rozsah škod a co dělat, aby se to neopakovalo, když k němu dojde? Podle statistik za 50 dní. Nebo okamžitě, pokud máte SIEM.

V čem vám SIEM pomůže

O bezpečnostních incidentech budete vědět téměř v reálném čase

Nebudete zahlceni planými poplachy, ale dostanete přehledný seznam skutečných hrozeb

Na základě vyhodnocení uložených informací dokážete kontinuálně zlepšovat bezpečnostní opatření

SIEM je pro vás správné řešení, když:

Chcete účinně a včas odhalovat bezpečnostní hrozby a reagovat na ně.

Chcete přestat plýtvat časem vašeho bezpečnostního analytika.

Po vás zákon o kybernetické bezpečnosti vyžaduje sběr logů.

JAK TO FUNGUJE?

Sběr a ukládání logů.

Rozpoznávání reálného ohrožení.

Upozorňování na události.

Srozumitelný přehled o incidentech.

Ukládání záznamů k pozdějšímu využití.

Předcházení útokům.

K monitorování bezpečnostních událostí využíváme řešení IBM® QRadar®. Tento software:

Sbírá a ukládá logy a informace o datových tocích a vyhodnocuje souvislosti.

Sám rozpoznává, které události představují reálné ohrožení a přiřazuje jim priority.

Okamžitě na tyto události upozorňuje.

Vytváří srozumitelný přehled skutečných bezpečnostních incidentů.

Ukládá záznamy k pozdějšímu využití, např. při zjišťování původu a příčin incidentů.

Analyzuje je a pomáhá tak předcházet obdobným útokům.

logo_qradar_barevne

PROČ SPOJIT SÍLY S NÁMI