30 let inovací v oblasti informačních technologií

SAFETICA
AUDITOR A DLP

Dokonalý přehled o dění
ve vaší firmě

Safetica nabízí dva důležité produkty na poli ochrany dat – Safetica Auditor a Safetica DLP.

Safetica Auditor

Safetica Auditor vám poskytne dokonalý přehled o dění ve vaší firmě. Odhalí nízkou efektivitu zaměstnanců a včas vás upozorní na únik dat. Ušetříte personální náklady, ochráníte citlivá data a zamezíte plýtvání zdroji. Safetica Auditor proaktivně vyhledává možná nebezpečí a včas vás před nimi varuje. Je to bezpečnostní nástroj, který vaši firmu chrání už během prvního dne po instalaci.

Safetica DLP

Safetica DLP (Data Loss Prevention) předchází únikům dat, snadno s ním splníte legislativní normy potřebné ve vašem oboru a ochrání vaše podnikání před lidskou chybou. Řešení Safetica DLP se jednoduše používá, rychle implementuje a je dostupné nejen pro velké, ale i pro malé a střední podniky.

Safetica Auditor

Využívá váš zaměstnanec pracovní dobu produktivně? Získejte přehled o aktivitě vašich zaměstnanců.
S nástrojem Safetica odhalíte každou aktivitu, kterou váš zaměstnanec vykonává mimo jeho pracovní náplň.

Safetica Auditor umožňuje monitorování aktivity na firemních pracovních stanicích:

 
  • Na základě analýzy neproduktivních aktivit zvýšíte efektivitu zaměstnanců
  • Uvidíte kolik času zaměstnanec tráví „surfováním“ na internetu (například na sociálních sítích) nebo používáním aplikací
  • Uvidíte změny v dlouhodobých trendech (průměr a výrazné změny v aktivitě)
  • Díky auditu zahrnujícímu s citlivéými soubory zjistíte, kde máte bezpečnostní rizika
  • Získáte trvalý a ucelený přehled o bezpečnostních incidentech i procesech ve vaší firmě
  • Objektivně porovnáte pracovité i nemotivované zaměstnance • Zjistíte, kde je prostor pro úsporu personálních nákladů
  • Zkontrolujete, jak zaměstnanci dodržují pravidla o využívání tisku pro soukromé účely
  • Zjistíte, kteří zaměstnanci hledají nové zaměstnání. U nich je zvýšené riziko úniku dat.
  • Díky rychlému nasazení získáte přehled o vaší společnosti hned v první den po instalaci
  • Navíc budete mít přehled o využití drahých licencí

Safetica DLP

Využívá váš zaměstnanec pracovní dobu produktivně? Získejte přehled o aktivitě vašich zaměstnanců. DLP je systém detekce vzniklých a prevence potencionálních možností úniku dat ze společnosti. Nejenže zabráníme kopírování citlivých dat na externí úložiště, zabráníme také snímání obrazovky pomocí printscreenů, nebo použití nástroje Výstřižky (Snipping Tool).

Safetica Data Loss Prevention je realizována pomocí agenta na koncové stanici, který se integruje do systému a kontroluje práci s daty. Umožňuje tyto funkce:

Označování citlivých souborů podle obsahu, pokud soubor obsahuje definované údaje (např. rodné číslo v textu).
Označování citlivých souborů podle kontextu, pokud jsou na specifickém úložišti (např. sdílený disk), byly staženy ze specifické stránky (např. intranet), nebo pokud jsou výstupem konkrétní aplikace (např. SAP).
Nastavení politik pro práci s označenými daty
Nastavení zón pro periferie a objekty jako USB klíče, tiskárny, síťové cesty a objekty, e-maily, bluetooth a další.
DLP protokol
Logování práce s označenými daty.

Safetica DLP udržuje vaše data chráněná napříč množstvím kanálů a platforem, kdekoliv, kde se nachází

safetica_big  

Doplňkové funkce

Hlídání disků

Povolení nebo zakázání přístupu k specifickému úložišti (např. všeobecný zákaz přístupu k osobnímu OneDrive, ale povolení přístupu k OneDrive pro firmy).

Správce zařízení

Pravidla pro práci s externími zařízeními (např. povolení připojení telefonu k počítači pro nabíjení, ale zákaz práce s telefonem jako úložištěm).

Supervisor

Možnost omezení přístupu na webové stránky, spouštění aplikací nebo nastavení tiskových kvót.

Architektura a licencování

   

Safetica klient se instaluje na každý chráněný počítač (PC nebo Mac), který tak získá ochranu i při práci mimo firemní síť. Reporty o aktivitě se na server nahrají a DLP pravidla aktualizují při jeho dalším připojení. Instalace serverových částí vyžaduje operační systém MS Windows Server a je možná jak na fyzický server(-y), tak do virtuálního prostředí. Pro menší instalace je součástí instalace databázový server MS SQL Server Express. Pro velké instalace potřebuje zákazník příslušně dimenzovaný plnohodnotný MS SQL Server. Pokud potřebné prostředí nemá, dodáme ho spolu s řešením. Safetica Auditor i DLP jsou licencovány podle počtu chráněných koncových stanic. Ostatní komponenty řešení licencovány nejsou.

Safetica a IXPERTA

Safetica Technologies je přední světový výrobce DLP řešení se sídlem v České republice. IXPERTA je prvním a dlouholetým implementačním a obchodním partnerem Safetica s nejvyšším partnerským statusem – Platinum partner.

Více o nabídce Data Loss Prevention

Více o nabídce Analýzy aktivit uživatelů

PROČ SPOJIT SÍLY S NÁMI